Новини Університету

Шановні колеги!

Міжнародний гуманітарний університет проводить чергову всеукраїнську мультидисциплінарну конференцію “Чорноморські наукові студії”.

До участі запрошуються
науково-педагогічні працівники, аспіранти, магістранти, студенти вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, практики

Конференція відбудеться
17 травня 2019 року
в Міжнародному гуманітарному
університеті
(м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33)
Мета конференції:підведення підсумків науково-дослідної діяльності викладачів університету за 2018 рік; обмін інформацією щодо сучасних наукових досягнень в галузі правових, економічних, комп’ютерних, медичних, філологічних, гуманітарних наук, мистецтвознавства як на університетському рівні, так і на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях.

До дня конференції випускається науковий збірник «Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету» зі статтями учасників конференції (докторів, кандидатів наук, викладачів, аспірантів, практиків). Збірник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International. Також випускається збірник тез доповідей (аспірантів, магістрантів, студентів).
Планується робота за такими секціями:

 • Національне та міжнародне право.
 • Економіка, менеджмент, міжнародні економічні відносини.
 • Медицина та фармація.
 • Лінгвістика, викладання мов, літературознавство.
 • Філософія, соціально-гуманітарне знання, мистецтвознавство.

Пропонуються наступні напрями
наукових досліджень

 • Теорія та історія держави і права
 • Адміністративне право та процес; фінансове та інформаційне право
 • Кримінальне право, процес та криміналістика
 • Конституційне право та державне управління
 • Цивільне та господарське право і процес
 • Міжнародне право та порівняльне правознавство
 • Економіка
 • Міжнародні економічні відносини
 • Менеджмент
 • Фінанси
 • Філософія
 • Історія
 • Політологія
 • Соціологія
 • Психологія
 • Педагогіка
 • Мистецтвознавство
 • Дизайн
 • Переклад та мовознавство
 • Літературознавство
 • Іноземні мови професійного спілкування
 • Викладання мов
 • Медицина
 • Фармація

Приклад оформлення статті:
Секція: 1. Національне та міжнародне право
УДК 347.29
Андрієнко В.В.
викладач кафедри цивільного  та  господарського  права і  процесу,
Міжнародний гуманітарний університет,
м. Одеса, Україна 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПОВЯЗАНІ З ВИЗНАЧЕННЯМ ЗМІСТУ ДОГОВОРУ ФОРФЕЙТИНГУ 

Анотація: 3-4 рядки
Ключові слова:  5-6 слів
Основний текст. Посилання тільки на джерела зі списку літератури.

ЛІТЕРАТУРА

Valentina V. Andrienko.Legal Aspects Related to the Definition of the Content of the Forfaiting Contract. Article.
Summary.
Keywords:
В.В. Андриенко. Правовые аспекты связанные с определением содержания договора форфейтинга. – Статья.
Аннотация.
Ключевые слова:

Приклад оформлення тез:
Секція: 2. Економіка, менеджмент, міжнародні економічні відносини

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
Пахомова І. І.
студентка V курсу
Інституту права, економіки та міжнародних відносин
Міжнародний гуманітарний університет
Науковий керівник: Мартинюк О. А.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту
Міжнародний гуманітарний університет
м Одеса, Україна

Основний текст
ЛІТЕРАТУРА
Вимоги до оформлення матеріалів:

 • статті та тези подаються тільки в електронному варіанті у форматі .doc, редактор Microsoft Word;
 • мінімальний обсяг статті  – 8 сторінок формату А4, максимальний – 12;
 • мінімальний обсяг тез – 3 сторінки формату А4, максимальний – 5;
 • шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 пт., інтервал між рядками – 1,5, поля  – 20 мм;
 • діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ГОСТ 2.105-95; 
 • список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в тексті; приклад оформлення посилань:[1, с. 45].

Зверніть увагу! При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Кожен автор до матеріалів окремим файлом додає заявку на участь за формою:
- прізвище, ім’я, по-батькові (повністю);
- науковий ступінь та вчене звання (якщо є);
- місце навчання, роботи, посада;
- прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника із зазначенням його наукового ступеню, вченого звання, місця роботи, посади;
- секція конференції, в якій планує взяти участь;
- поштова адреса та контактний телефон;
- електронна адреса;
- форма участі у конференції (очна/заочна).

Порядок подання матеріалів:
Стаття, квитанція та заявка подаються до 16 квітня 2019 року (включно) в електронному вигляді на наступну електронну адресу: scientificnotes@mgu.od.ua
Контактний телефон: +38 099 269-70-67

Розмір організаційного внеску складає  50 грн. за одну сторінку (при подачі статті до збірника «Наукові записки МГУ») та 250 грн. за тези (збірник тез). Організаційний внесок учасника конференції сплачується за наступними реквізитами: Прокопенко Олеся Ігорівна,
ПАТ «Укрсиббанк», р/р 26209807146462, МФО банку 351005, Код ОКПО 3072406686.

Для іноземних авторів розмір організаційного внеску складає 5 доларів за одну сторінку. Внесок потрібно перерахувати за системою Western Union. За детальною інформацією щодо переказу звертайтеся, будь ласка, на електронну адресу організаційного комітету.

У разі заочної участі у конференції матеріали будуть відправлені учасникам на поштову адресу, вказану у заявці, впродовж двадцяти днів після проведення заходу.

Орієнтовний регламент роботи конференції:
17 травня 2019 року (п’ятниця):

10.00-11.00  – реєстрація учасників
11.00-13.00  – відкриття та пленарне засідання
13:00-16:00  – секційні засідання
16:00-16:30  – підведення підсумків конференції
16:30-17:00  – кава-брейк

Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська

Більш докладна інформація на сайті:
www.sci-notes.mgu.od.ua