Спеціалізована вчена рада Д 41.136.01  Пасечник Марина Леонідівна

  Назва роботи: ”Кримінальні процесуальні та криміналістичні засади слідчої таємниці”

   Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


  Цушко Світлана Єфремівна

  Назва роботи: Інституціоналізація публічного представництва в українській державотворчій традиції (ІХ – середина XVII ст.): історико-правове дослідження”

   Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень


  Лавренюк Олег Юрійович

  Назва роботи: “Цивільно-правове регулювання відносин інтелектуальної власності у сфері спорту”

   Спеціальність 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


  Діденко Лариса Василівна

  Назва роботи: “Цивільно-процесуальні правовідносини як інститут цивільно-процесуального права України: концептуальні положення”

   Спеціальність 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Спеціалізована вчена рада Д 41.136.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень», 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право», 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Ректор університету

Голова спеціалізованої вченої ради - Крижановський Анатолій Федорович
Заслужений діяч науки і техніки України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України. 
тел.(048) 7153828, ел. пошта: pravo.ihu@gmail.com

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради - Манько Денис Григорович, кандидат юридичних наук, доцент
тел. (048) 7153828, ел. пошта: pravo.ihu@gmail.com