Спеціалізована вчена рада Д 41.136.01  Цушко Світлана Єфремівна

  Назва роботи: Інституціоналізація публічного представництва в українській державотворчій традиції (ІХ – середина XVII ст.): історико-правове дослідження”

   Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень


  Лавренюк Олег Юрійович

  Назва роботи: “Цивільно-правове регулювання відносин інтелектуальної власності у сфері спорту”

   Спеціальність 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


  Діденко Лариса Василівна

  Назва роботи: “Цивільно-процесуальні правовідносини як інститут цивільно-процесуального права України: концептуальні положення”

   Спеціальність 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


  Гончарова Олена Вікторівна

  Назва роботи: “Теорія та практика відмови від підтримання державного обвинувачення ”

   Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


  Радзілевич Дмитро Анатолійович

  Назва роботи: “Регіональний правовий порядок В Україні: загальнотеоретичне дослідження ”

   Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень


  Кобко-Одарій Вікторія Сергіївна

  Назва роботи: “Правовий менталітет українського народу: особливості формування та розвитку”

   Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень


  Коваленко Ігор Петрович

  Назва роботи: “Заявник як суб`єкт кримінально-процесуальних відносин”

   Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


  Аракелян Мінас Рамзесович

  Назва роботи: “Концептуальні засади правозахисної діяльності адвокатури”

   Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень


  Березовська Каріна Іллінічна

  Назва роботи: “Правове регулювання відносин усиновлення з іноземним елементом”

   Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


  Білак Наталія Ігорівна

  Назва роботи: “Особливості переміщення об’єктів інтелектуальної власності через митний кордон України”

   Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право


  Пучков Олександр Олександрович

  Назва роботи: “Правопорядок у сфері національної безпеки: загальнотеоретичне дослідження”

   Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень


  Сельська Вікторія Вікторівна

  Назва роботи: “Субсидіарна юридична відповідальність: загальнотеоретичне дослідження ”

   Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень


  Завальнюк Володимир Васильович

  Назва роботи: “Антропологізація права як тенденція розвитку юриспруденції сучасної України”

   Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень


  Федорова Тетяна Сергіївна

  Назва роботи: “Господарська юстиція в системі інститутів сучасної держави”

   Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  Бондар Олег Валентинович

   Назва роботи: “Правове регулювання надання адміністративних послуг у сфері морського транспорту”

  Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

  Пахлеванзаде Альборз

  Назва роботи: “Реалізація засади розумності строків на досудовому розслідуванні”

  Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

  Чанишева Аліна Рашидівна

   Назва роботи: “Зміст зобов’язальних відносин за цивільним законодавством України ”

   Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

  Дронов Владислав Юрійович

   Назва роботи: “Освітня функція сучасної держави та особливості її реалізації приватними вищими навчальними закладами”

   Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  Бичковський Євген Леонідович

   Назва роботи: “Науково-практичний коментар в правовій системі України ”

   Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Журенок Тетяна Володимирівна

   Назва роботи: “Правові засади легалізації та делегалізації неурядових організацій у сучасних державах ”

   Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  Продіус Костянтин Васильович

  Назва роботи: “Судівництво у справах неповнолітніх на Наддніпрянській Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття”

   Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  Абухін Руслан Дмитрович

   Назва роботи: “Науково-юридична та педагогічна спадщина С.В. Пахмана”

  Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  Гордієнко Олександр Сергійович

   Назва роботи: “Поняття і види конкретизації в українському праві”

   Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  Калімбет Ігор Леонідович

   Назва роботи: “Розслідування групових корисливо-насильницьких злочинів неповнолітніх ”

  Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

  Гавінська Олена Андріївна

  Назва роботи: “Підгалузі права в системі права сучасної України”

  Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  Чан Бін Лінь

   Назва роботи: “ПРИНЦИПИ ПРАВА КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ”

  Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  Павліш Павло Васильович

   Назва роботи: “Договір про надання юридичної допомоги за законодавством України”

  Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

  Кравченко Яна Павлівна

   Назва роботи: “Еволюція правових засобів протидії правопорушуваності неповнолітніх на теренах України (Х – початок ХХ століття)”

  Спеціальність: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  Сліпченко Олена Ігорівна

  Назва роботи: “Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)”

  Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

  Борт Олександр Петрович

   Назва роботи: “Інститут договірного статуту у міжнародному приватному праві”

   Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

  Осадчук Катерина Олександрівна

  Назва роботи: “Виборча влада як самостійна гілка державної влади: загальнотеоретичне дослідження”

  Спеціальність: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  Фолошня Діана Іванівна

  Назва роботи: “Спільна власність членів сім’ї за законодавством України”

   Спеціальність: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

  Антошина Ірина Володимирівна

   Назва роботи: “Інформаційна функція українського права”

  Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  Меденцев Анатолій Миколайович

   Назва роботи: “Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері державних закупівель”

  Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

  Швидка Вікторія Георгіївна

  Назва роботи: “Захист цивільних прав фізичних та юридичних осіб при розірванні договору найму (оренди) житла”

   Спеціальність 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Захист відбудеться 1 жовтня 2015 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету за адресою: 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 33.

  Бессараб Наталя Миколаївна

   Назва роботи: “Юрисдикція та підсудність цивільних справ”

  Спеціальність 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес;сімейне право; міжнародне приватне право

Захист відбудеться 1 жовтня 2015 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету за адресою: 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 33.
  Аль-Брайчат Салман Давуд Салман
   Назва дисертації: «Традиції і новації системи права сучасного Іраку»
   Спеціальність – 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Захист відбудеться 31 жовтня 2015 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету за адресою: 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 33.

Спеціалізована вчена рада Д 41.136.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень», 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право», 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Ректор університету

Голова спеціалізованої вченої ради - Крижановський Анатолій Федорович
Заслужений діяч науки і техніки України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України. 
тел.(048) 7153828, ел. пошта: pravo.ihu@gmail.com

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради - Манько Денис Григорович, кандидат юридичних наук, доцент
тел. (048) 7153828, ел. пошта: pravo.ihu@gmail.com