Сучасне та минуле  аспірантури Міжнародного гуманітарного університету
З 2016-17н.р. в аспірантурі університету з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії діють наступні спеціальності:
081 - Право,
073 - Менеджмент,
051 - Економіка,
35 - Філологія,
34 - Культурологія.
Всього у 2017-18 н.р. до аспірантури університету прикріплені та навчаються з відривом та без відриву від виробництва 58 осіб. ( На 7 кафедрах навчаються 49 аспірантів, з них 13 аспірантів на денній та 36 на заочній формі навчання; також навчається 9 здобувачів.)

Історія відкриття  спеціальностей та спеціалізацій  в аспірантурі Міжнародного гуманітарного університету є такою:
-  У 2010 році в університеті була відкрита аспірантура за спеціальністю   12.00.01 -    Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.
- У 2011 році – аспірантура за спеціальністю 12.00.09 - Кримінальний процес та  криміналістика; судова експертиза, оперативна - розшукова діяльність.
- У 2012 році - аспірантура за спеціальностями: 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі та 12.00.03 –  Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
-  У 2013 році - аспірантура за спеціальностями: 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; 10.02.17 – Порівняльно - історичне та типологічне мовознавство; 05.12.22 – Управління проектами та програмами.
- У 2014 році - аспірантура за спеціальністю 08.00.04- Економіка та управління підприємствами
( за видами економічної діяльності).
- У 2016 році аспірантура за спеціальностями: 051-Економіка та управління та 034 - Культурологія.