Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

1. Акредитація спеціальності 8.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі»

2. Акредитація спеціальності 8.18010013 «Управління проектами»

3. Акредитація спеціальності 5.02020701 «Дизайн»

4. Акредитація спеціальності 8.12020101 "Фармація"

5. Акредитація спеціальності 6.030203 "Міжнародні економічні відносини"

6. Акредитація спеціальності 5.03050401 "Економіка підприємства"

7. Акредитація спеціальності 6.030401 "Правознавство"


1. Ліцензування Третього (освітньо-науковий) рівня, галузі знань «07» Управління та адміністрування, спеціальності «073» Менеджмент
2. Ліцензування третього (освітньо-науковий) рівня, галузі знань «05» Соціальні та поведінкові науки, спеціальності «051» Економіка
3. Ліцензування третього (освітньо-науковий) рівня, галузі знань «03» Гуманітарні науки, спеціальності «035» Філологія
4. Ліцензування третього (освітньо-науковий) рівня, галузі знань «08» Право, спеціальності «082»Міжнародне право


Ліцензія