Інститут права, економіки та міжнародних відносин(ІПЕМВ) Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітнья програма: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Інформація про спеціальність

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямована на підготовку фахівців з організації та моделювання власного бізнесу, створення та розвитку стартапів, ведення ефективної підприємницької діяльності в різних сферах економіки, зокрема в торгівлі та біржовій діяльності з використанням традиційних та новітніх методів (інтернет-трейдинг, електронна комерція та ін.) та набуттям практичних навичок роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж. Студенти вивчають комплекс дисциплін з питань організації та управління бізнесом, торговельної та комерційної діяльності. Випускники отримують теоретичні знання та практичні навички організації та ефективного провадження власної справи і бізнес-проектів.

Якщо Ви: • мислите прогресивно,
• цілеспрямовані, сповнені ініціатив та енергії,
• наділені організаторськими здібностями,
• креативні, маєте творче мислення,
• відповідальні,
• хочете розвиватись та досягти успіху в житті – ця професія саме для Вас!

Переваги навчання за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» в Інституті права, економіки та міжнародних відносин:
• Ви отримаєте диплом державного зразка закладу віщої освіти;
• теоретичне навчання із високим рівнем практичної підготовки;
• сучасний інструментарій надання якісної освітньої послуги;
• перелік дисциплін, знання, уміння та навички, максимально відповідають вимогам сучасного ринку праці;
• висококваліфіковані прогресивні викладачі , комунікабельні та відкриті у спілкуванні із студентами;
• найрізноманітніші форми проведення занять (бізнес-кейси, екскурсії та виїзні заняття, лекції відомих спікерів тощо).

Переваги здобуття вищої освіти за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:
• високий попит на ринку праці;
• багатоваріативність вибору сфер діяльності;
• значні можливості кар’єрного зростання;
• можливість самореалізації на цікавій, позбавленій рутини, роботі;
• поєднання особистого та професійного розвитку.

Випускник спеціальності може бути затребуваний:
• підприємства будь-яких галузей економіки, форм власності та організаційно-правових форм господарювання;
• державна служба;
• товарні, фондові та валютні біржі;
• агентства з реклами та маркетингових досліджень;
• кадрові агентства;
• агентства з нерухомості;
• сфера міжнародної торгівлі та туризму;
• інвестиційні компанії;
• страхові компанії;
• консалтингові та аудиторські фірми;
• банківські та фінансово-кредитні установи;
• дилерські та брокерські компанії;
• податкова адміністрація;
• інвестиційні, трастові, майнові та пенсійні фонди;
• органи статистики;
• рекламні, інформаційні компанії;
• навчальні заклади.

Перелік компетенцій, що формуються у результаті навчання
знання:

• з аналізу, планування та організації підприємницької та торгівельної діяльності в сучасних умовах;
• з прогнозування, розробки стратегії та розвитку власної справи у сферах виробництва, посередництва та надання послуг;
• з надання якісних послуг та здійснення операційна на товарних біржах;

уміння:
• формувати і обробляти необхідну інформаційну базу щодо зовнішнього та внутрішнього середовища за певним видом економічної діяльності;
• визначати особистісні, групові та ситуативні можливості для здійснення ефективного управлінського впливу керівника-лідера в підприємницькій діяльності;
• проведення ділових переговорів та оформлення договорів;
навички:
• з виявлення та обґрунтування пріоритетних напрямків та організації власного бізнесу;
• прийняття ефективних підприємницьких рішень на внутрішніх та зовнішніх ринках;
• організації торгівельної діяльності та діяльності в сфері надання послуг;
• у сфері застосування комп’ютерних технологій для підтримки прийняття рішень в процесі організації та планування власної справи;
• організація біржових операцій;
комунікаційні здібності:
• з роботи в команді та співробітництва;
• з аргументування власної позиції;
• при спілкуванні з іноземними партнерами;
самостійність і відповідальність:
• при ухваленні рішень щодо організації та ведення власної справи;
• при застосовуванні знань, вмінь і навичок в процесі майбутньої підприємницької діяльності.

Особливості організації навчального процесу

Підготовку бакалаврів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюють висококваліфіковані спеціалісти із значним науковим та практичним рівнем. Процес навчання поєднує в собі набуття теоретичних знань та практичного досвіду, вміння вирішувати актуальні завдання з урахуванням сучасних вимог ринку. Жива інтерактивна взаємодія із викладачами доповнюється застосуванням мультимедійних технологій та інших засобів візуалізації. Окрім класичних лекційних занять і семінарів, студенти мають можливість відвідувати майстер-класи від провідних спеціалістів, вирішувати бізнес-кейси, брати участь у брейн-рингах. З метою забезпечення вдалого працевлаштування студентів в університеті систематично проводяться ярмарки вакансій із презентаціями відомих фірм.
Базами для проходження практики виступають провідні виробничі, посередницькі та торговельні підприємства України. Під час проходження практики студенти досліджують особливості організації виробничої, комерційної, управлінської, маркетингової та інших видів діяльності підприємств, вивчають новітні прийоми ведення бізнесу, управління асортиментом, формування маркетинг-міксу, розроблення стратегічних альтернатив розвитку підприємств.

Перелік конкурсних предметів

При вступі до Інституту права, економіки та міжнародних відносин Міжнародного гуманітарного університету на спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на основі повної загальної середньої освіти на навчання за освітнім ступенем бакалавра (третій предмет обирається вступником - один із запропонованих):

І конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або географія

ІІ конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Математика або Географія

ІІІ конкурсна пропозиція
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або Географія

Навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб (контракт).

Підприємець – це не просто професія, це стиль життя та мислення успішної людини. Обираючи цю спеціальність, Ви обираєте шлях у щасливе майбутнє, а Ваша робота буде захоплюючим високооплачуваним хобі. ЧЕКАЄМО на ВАС!!!